Leliškių pradžia – palivarkas, mažas dvarelis, nedidelis kaimelis. Priklausė vidutiniams bajorams Sologubams, paskui, berods, Teodorui Teterinui ir t.t.

Bus daugiau. Laukite tęsinio.

 

Mūsų laikais Leliškiai išgarsėjo stribų ir rusų kariuomenės susišaudymu su partizanais 1945 m. sausio   d.