1911–1915 metų Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knyga

1916–1921 metų Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knyga

1940–1944 metų Krinčino bažnyčios mirties metrikų knyga

 

1743–1776 metų Pasvalio bažnyčios mirties metrikų knyga

1776–1788 metų Pasvalio bažnyčios mirties metrikų knyga

1788–1794 metų Pasvalio bažnyčios mirties metrikų knyga

1776–1793 metų Pasvalio bažnyčios jungtuvių metrikų knyga

 

1624–1646 metų Vabalninko bažnyčios jungtuvų metrikų knyga

1678–1680 metų Vabalninko bažnyčios jungtuvių metrikų knyga

 

Nuoširdi padėka kolegei Lilijai Lasauskienei (Vilnius) už suteiktą galimybę išspausdinti 43-iąją (paskutinę!) Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knygelę.

Nuoširdi padėka Jo Ekscelencijai vyskupui Jonui Kauneckui už suteiktą galimybę išspausdinti Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knygų II tomą (1797-1848).

Rengiant III Krinčino bažnyčios krikšto metrikų tomą (1848–1910), to laikotarpio brošiūrose aptikta daug smulkių klaidelių, todėl jos nebeskelbiamos.