1798–1814 metų Pasvalio bažnyčios krikšto metrikų knyga-1

1798–1814 metų Pasvalio bažnyčios krikšto metrikų knyga-2

1814–1825 metų Pasvalio bažnyčios krikšto metrikų knyga-1

1814–1825 metų Pasvalio bažnyčios krikšto metrikų knyga-2

1794Œ–1819 metų Pasvalio bažnyčios mirties metrikų knyga

1819–1827 metų Pasvalio bažnyčios mirties metrikų knyga

1842–1848 metų Pasvalio bažnyčios krikšto metrikų knyga-1

1842–1848 metų Pasvalio bažnyčios krikšto metrikų knyga-2

1848–1853 metų Pasvalio bažnyčios krikšto metrikų knyga

1940–1944 metų Krinčino bažnyčios mirties metrikų knyga

1743–1776 metų Pasvalio bažnyčios mirties metrikų knyga

1776–1788 metų Pasvalio bažnyčios mirties metrikų knyga

1788–1794 metų Pasvalio bažnyčios mirties metrikų knyga

1776–1793 metų Pasvalio bažnyčios jungtuvių metrikų knyga

1624–1646 metų Vabalninko bažnyčios jungtuvų metrikų knyga

1678–1680 metų Vabalninko bažnyčios jungtuvių metrikų knyga

 Henrikas Tamašauskas, Atsiminimai

 

Ir šįkart neišvengiau korektūros klaidų Pasvalio bažnyčios krikšto metrikų knygų II tome (1797-1848), įvade aptardamas 1842-1848 metų šaltinio knygą (Jos atitaisymą reikėtų skaityti čia patalpintos brošiūros 1842–1848 metų Pasvalio bažnyčios krikšto metrikų knyga-1   įžangoje.) Taip nutinka dėl laiko ir susikaupimo trūkumo. Nedėlią išverčiau savaite, nors ir vaikui aišku, kad tai sekmadienis. O klebonas visgi Petras Lileika, ne Lileikis. Atsiprašau Skaitytojo.