Mokyklą kartais aplanko svečiai. Iš arti ir toli. Dažnai ir retai. Sykį lankėsi būrys mokslininkų iš Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos mokslo įstaigų. Delegacijai vadovavo Švietimo ministerijos ekspertas Rimantas Jokimaitis. Svečiams kažkodėl pasirodė, kad mokykla specialiai sugalvota užsieniečiams rodyti. Bet tai paprasta kaimo mokykla. Čia keletas vaizdų, iš kurių matyti nesuvaidintas domėjimasis mokykla, žmonėmis, istorija, barokine bažnyčia ir t.t.

 Kitas įspūdingas susitikimas buvo mokyklos salėje su Gruzijos parlamentarais. Labai įdomi patirtis dėl mentaliteto sąlyčio taškų ir originalios tautiškos kultūros.

Buvo ir maironiečių pulkas iš visos Lietuvos. Su jais ir Virgilija Stonytė bei Lietuvos maironiečių vadas ...

Lankėsi malonių moksleivių-maironiečių būrys iš Pasvalio Svalios mokyklos. Jų vadovės mokytojos Kristinos Motiečienės entuziazmas – užkrečiantis.

Kai šventėme (bet tai jau buvo seniai?) mokyklos 400-metį, atvyko daug buvusių mūsų mokyklos mokinių: Panevėžio vyskupijos vyskupas Jonas Kauneckas, šv. Jonų bažnyčios rektorius Algis Baniuliis, rašytojas Mykolas Karčiauskas ir daugelis kitų puikių žmonių.

Mokykloje ir muziejuje lankėsi kolegos iš Mažeikių rajono Laižuvos Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos.

2016 m. žiemą mokykloje savaitę praleido išorės vertintojų grupė – keturios veiklos kokybės ekspertės.

Aplankę mokyklą, žmonės dažnai išreiškia pageidavimą nuvykti į Krinčino muziejų ar į Versmių parką. Gerai, kad tokį turime. Tik ar visada vertiname tai, ką turime?