Šis skyrelis skirtas pozityviam mąstymui. Kai kas mano, kad Lietuvos kaimas prasigėręs ir degradavęs. Tai netiesa. Prasigėrusių – mažuma. Kiti augina vaikus – tautos ateitį, puošia miestelį, daro gerus darbus. 

Nuo XIX a. kaimas penėjo miestą. Grūdais ir inteligentais. V. Kudirka ir J. Basanavičius, L. Matuzevičius ir M. Karčiauskas, broliai Vileišiai – visi kilę iš kaimo. Kas pamaitins miestą šiandien? Teks maitintis patiems?

Mūsų mokykloje mokėsi arba dirbo daug garsių žmonių. Na, ne dėl to, kad jie garsiai šaukė, bet dėl to, kad garsas apie jų talentą ir darbus pasklido po Lietuvą. Štai keletas žmonių, kuriais mokykla turi teisę didžiuotis:

 

Mykolas Karčiauskas, poetas, rašytojas, vertėjas, visuomenininkas

Eugenijus Matuzevičius, poetas, vertėjas

Leonardas Matuzevičius, poetas

Sigitas Kruopis, rašytojas

Leonidas Šimoliūnas, rašytojas

Konstantinas Ferdinandas Fedaravičius, rašytojas, kaimo rašytojų sąjungos prezidentas

Stasė Šeštakauskaitė, poetė, žurnalistė

Zenonas Nistelis, poetas

Eugenijus Mikalajūnas, poetas, muziejininkas, kultūros darbininkas


 Romualdas Vaclovas Paškevičius, dailininkas

Vytautas Šatas, dailininkas

Virginijus Nudas, dailininkas


 Jonas Kauneckas, iškilus dvasininkas, vyskupas

Algis Baniulis, kunigas, teologijos mokslų daktaras

Petras Baniulis, kunigas


Petras Luomanas, politikas

Povilas Vadapalas, politikas


 dr.Genovaitė Jusaitienė, visuomenininkė, Pasvalio krašto garbės pilietė

dr.Zenonas Bedalis, mokslininkas

dr.Arturas Mickevičius, mokslininkas, istorikas, leidėjas

Dimitras Kurpskis, visuomenės veikėjas,  mokyklos įkūrėjas