Daniliškių mokykla

 

Doniliškių p.m. 1938-1939 m.m. baigiamieji egzaminai:

1. Astrauskas Petras, Igno                       1926.VI.18   Žoliškių k.

2. Kripaitis Juozas, Petro                         1926.V.29     Doniliškių k.

3. Mozūraitė Ona, Antano                       1926.V.29     Aukštuolių k.

4. Tribulauskaitė Stasė, Petro                  1926.XI.27   Žvirgždės k.

5. Varžinskas Kazys, Petro                      1925.VI.9     Varžų k.

Doniliškių p.m. 1939-1940 m.m. baigiamieji egzaminai:

1. Armonaitė Genė, Stasio                      1926.III.1     Užušilės k.

2. Astrauskas Juozas, Juozo                    1927.II.25     Žoliškio k.

3. Baronaitė Veronika, Povilo                 1928.I.24      Stasiškių k.

4. Braškaitė Janina, Jono                         1926.VI.8     Aukštuolių k.

5. Gaidelionytė Ona, Jono                       1926.II.10     Doniliškių k.

6. Gudelytė Veronika, Juozapo               1929.II.17     Aukštuolių k.

7. Kripaitytė Pranė, Petro                        1927.III.24   Doniliškių k.

8. Korsakaitė Stasė, Petro                       1928.IV.29   Petriškių k.

9. Taučkėla Jonas, Jono                           1925.IX.29   Doniliškių k.

10. Žakevičiūtė Kazimiera, Jono             1928.II.24     Žadeikių k.

Doniliškių p.m. 1940-1941 m.m. II klasės egzaminai:

1. Armonaitė Stasė

2. Astrauskas Povilas

3. Astrauskas Kazys

4. Kripaitytė Stasė

5. Kripaitytė Janė

6. Rakašius Petras

7. Tauškela Antanas

8. Tribulauskas Vladas

Doniliškių p. m. 1942-1943 m.m. IV skyriaus keliamieji egzaminai:

1. Armonaitė Pranė, Antano                    1929.IX.27   Doniliškių km.

2. Armonas Stanislovas, Antano             1932.I.1        Doniliškių km.

3. Gaidelionis Petras, Petro                     1929.XI.21   Doniliškių km.

4. Salomėja Karoblytė, Stanislovo          1931.I.10      Leliškių km.

5. Luomonas Stanislovas, Aniolo            1930.XII.19  Petriškių km.

6. Žitkevičiūtė Stanislava, Antano          1931.I.5        Aukštuolių km.

Doniliškių p.m. 1943-1944 m.m. IV sk.keliamųjų egz., įvykusių 1944 m. birželio 5 ir 6 d. Gulbinėnų pradž. mokykloje, komisijos protokolas:

1. Baronas Vincas, Vinco                        1933.IV.15   Stasiškių k.

2. Karoblis Kazimieras, Kazimiero          1931.I.20      Leliškių k.

3. Taučkėla Valentinas, Vlado                1931.IX.17   Doniliškių k.

4. Kripaitytė Veronika, Petro                  1930.X.3       Doniliškių k.

5. Leimuntas Pranas, Broniaus                1933.XII.4    Aukštuolių k.