Gerasis mūsų parapijos dvasinis tėvas kunigas Algimantas Petkūnas šventė kunigystės 30-metį.

Čia keletas nuotraukų, kurias padarė Gintaras.