Bakalaurai:

 

Daraktoriai:

 

Vedėjai:

Jonas Janušonis

Kazys Petrauskas

Jonas Janonis

Juozas Jasilionis

Stasys Vaišvila

Antanas Laurinaitis

1918-1919

1928-1930

1930-1932

1932-1939

1939-1941

1941-1946

Direktoriai:

Antanas Laurinaitis

Elzė Laurinaitienė

V. Ancijonienė

Vladas Skapas

Jonas Kriaučiūnas

Emilija Mickevičienė

Edmundas Dičmonas

Nijolė Rastenienė

Eugenijus Mikalajūnas

Aldona Grudzinskienė

 

Arvydas Kontenis

Gailutis Gailiūnas

1941-1945 m. (p.m. vedėjas)

1953 m.

1955-1962 m.

1962-1964 m.

1964-1965 m.

1965-1970 m.

1970-1978 m.

1978-1981 m.

1981-1983 m.

1983-1986 m.

1986-1987 m.

1987-1994 m.


 

  Pavaduotojai :

Valė Rutkauskaitė

Jonas Kriaučiūnas

Emilija Mickevičienė

Marija Jankevičiūtė

Danguolė Gelažnykienė

Aldona Grudzinskienė

Gražina Šimoliūnienė

Arvydas Kontenis

Genė Babelienė

Vida Variakojytė

Stasė Šaikūnaitė

Asta Survilienė

Genė Uogelienė

Rasa Balčiauskienė

1957-1960 m. (mokymo dalies vedėja)

1960-1961 m.

1963 m.

1965-1967 m.

1969 m.

1970-1971, 1974-1982 m.

1972/1973 m.

1983-1985 m.

1986 m.

1987-1989 m.

1990-2000 m.

2000 m.

2005-2016 m.

2016-2021