Mokykloje dirba:

 

Pavardė, vardas Kategorija Dėstomasis dalykas
Violeta Angelienė pedagogė specialioji pedagogė, logopedė
Artūras Čekanauskas metodininkas kūno kultūra, žmogaus sauga
Vilma Janušienė pedagogė, magistrė socialinė pedagogė
Vilma Naunikaitė matematika  vyresnioji mokytoja
Gražina Kubiliūnienė mokytoja tikyba
Vitalija Skaparienė vyresnioji mokytoja lietuvių kalba ir literatūra
Eglė Mitkienė
metodininkė
matematika
Asta Survilienė vyresnioji mokytoja pradinės klasės
Sigitas Paliulis
mokytojas muzika
Violeta Lazickienė
vyresnioji mokytoja
informacinės technologijos
Zita Paliulienė metodininkė pradinės klasės, dailė
Ina Pelekevičienė mokytoja priešmokyklinis, ikimokyklinis ugd.
Vaida Gaubienė mokytoja pradinės klasės
Vida Chraptavičienė
vyresnioji mokytoja rusų kalba
Ligita Vainauskienė vyresnioji mokytoja fizika
Ligita Rožėnienė vyresnioji mokytoja

biologija, sveika gyvensena, technolo-

gijos, chemija

Orinta Lukošiūnienė vyresnioji mokytoja  anglų kalba