Mokykloje dirba:

 

Pavardė, vardas Kategorija Dėstomasis dalykas
Violeta Angelienė pedagogė specialioji pedagogė, logopedė
Artūras Čekanauskas metodininkas kūno kultūra, žmogaus sauga
Vilma Janušienė pedagogė, magistrė socialinė pedagogė
Audrius Jonušauskas
vyresnysis mokytojas
matematika
Gražina Kubiliūnienė mokytoja tikyba
Miglė Kučinskienė vyresnioji mokytoja lietuvių kalba ir literatūra
Eglė Mitkienė
metodininkė
matematika
Valda Garšvinskienė metodininkė geografija
Sigitas Paliulis
mokytojas muzika
Violeta Lazickienė
vyresnioji mokytoja
informacinės technologijos
Zita Paliulienė metodininkė pradinės klasės, dailė
Ina Pelekevičienė mokytoja priešmokyklinis, ikimokyklinis ugd.
Odeta Juzeliūnienė mokytoja pradinės klasės
Vida Chraptavičienė
vyresnioji mokytoja rusų kalba
Ligita Vainauskienė vyresnioji mokytoja fizika
Ligita Rožėnienė vyresnioji mokytoja

biologija, sveika gyvensena, technolo-

gijos, chemija

Vilma Vadapalienė vyresnioji mokytoja  anglų kalba