Šiandien mokykloje dirba:

 

Pavardė, vardas Kategorija Dėstomas dalykas
Violeta Angelienė pedagogė specialioji pedagogė, logopedė
Rasa Balčiauskienė vyresnioji mokytoja kūno kultūra, karjeros ugdymas
Artūras Čekanauskas metodininkas kūno kultūra, žmogaus sauga
Vilma Janušienė pedagogė, magistrė
socialinė pedagogė
Aurelija Bartašė
mokytoja, magistrė
istorija, pilietiškumo pagrindai
Gražina Kubiliūnienė mokytoja tikyba
Miglė Kučinskienė vyresnioji mokytoja lietuvių kalba ir literatūra
Virginija Loginova vyresnioji mokytoja matematika
Albinas Mačiulis vyresnysis mokytojas geografija, technologijos, ekonomika
Ramunė Maziliauskienė vyresnioji mokytoja muzika
Neringa Pagojienė vyresnioji mokytoja informacinės technologijos
Zita Paliulienė metodininkė pradinės klasės, dailė
Ina Pelekevičienė mokytoja priešmokyklinis, ikimokyklinis ugd.
Ona Ramanauskienė vyresnioji mokytoja pradinės klasės
Vida Chraptavičienė
vyresnioji mokytoja rusų kalba
Ligita Rožėnienė vyresnioji mokytoja fizika
Ligita Rožėnienė mokytoja

biologija, sveika gyvensena, technolo-

gijos, chemija

Vilma Vadapalienė vyresnioji mokytoja  anglų kalba