Mokykloje dirba:

 

Pavardė, vardas Kategorija Dėstomasis dalykas
Violeta Angelienė pedagogė specialioji pedagogė, logopedė
Artūras Čekanauskas metodininkas kūno kultūra, žmogaus sauga
Vilma Janušienė pedagogė, magistrė socialinė pedagogė
Audrius Jonušauskas
vyresnysis mokytojas
matematika
Gražina Kubiliūnienė mokytoja tikyba
Miglė Kučinskienė vyresnioji mokytoja lietuvių kalba ir literatūra
Eglė Mitkienė
metodininkė
matematika
Albinas Mačiulis vyresnysis mokytojas geografija, technologijos, ekonomika
Sigitas Paliulis
mokytojas muzika
Neringa Pagojienė vyresnioji mokytoja informacinės technologijos
Zita Paliulienė metodininkė pradinės klasės, dailė
Ina Pelekevičienė mokytoja priešmokyklinis, ikimokyklinis ugd.
Valda Balaišienė
mokytoja pradinės klasės
Vida Chraptavičienė
vyresnioji mokytoja rusų kalba
Ligita Rožėnienė vyresnioji mokytoja fizika
Ligita Rožėnienė mokytoja

biologija, sveika gyvensena, technolo-

gijos, chemija

Vilma Vadapalienė vyresnioji mokytoja  anglų kalba