Per 400 metų mokykloje dirbo keli šimtai mokytojų. Parapijinės mokyklos laikais mokytojas buvo vadinamas bakalauru. Edukacinės Komisijos laikais - direktorium, arba daraktorium. Paskui - tiesiog mokytoju. Nuo 1611 iki 1944 metų žinios apie mokytojus fragmentiškos. Nuo 1946 metų iki šių dienų mokytojų pavardės ir darbo metai surinkti iš senų dienynų, saugomų mokykloje. Pateiktuose sąrašuose gali būti netikslumų, nes kai kurios pavardės šifruotos iš parašų. Apie neatitikimus meldžiu pranešti man. 1920-1944 metų laikotarpis nustatytas iš Centrinio archyvo protokolų nuorašų.

A.K.