Mokykla skirta jaunimui. Ugdytis, lavintis, mokytis. Kad užaugtų dori Lietuvos piliečiai. Nėra mokinių, nėra mokyklos. Nėra mokyklos, kaimas grimzta į tamsą. Nėra kaimo, neliks ir miesto. Neliks miesto, neliks valstybės. Viskas laikina ir trapu. Ar galime ką nors pakeisti šioje valstybėje? Ar galime ją išgelbėti?