Nauji mokslo metai prasidės pirmadienį, rugsėjo 3 d.,

 

9 val. šv. Mišiomis. Pirma pamoka 10 val.

 

mokyklos salėje.