Nešti šviesą. Ugdyti asmenybę. Gyventi vaiko džiaugsmais ir vargais. Suprasti ir pastūmėti į priekį. Galop išleisti į gyvenimo kelią.