1554 m. Krinčino valdos dar nebuvo. Vieta įvardijama buvo taip:

Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės Trakų vaivadijos Upytės valsčiaus (neužilgo – pavieto) Paviešvenių ir Pūronių vaitijų kaimai.

Dvarai ėmė dygti truputį vėliau. Žygimantas Augustas dalijo Upytės žemes bajorams už karo tarnybą – visgi pasienio zona kaimynystėje  su Livonija. 1564 m. Andriejus Kurbskis čia gavo kaimus išlaikymui, o po 1568 metų privilegijos – amžinai nuosavybei. Paviešmenius pavertė Krinčinu, Paberlius – Berklainiai, Pūronius – Daniliškiu, Jogailaičius – Ličiūnais ir t. t.

Dvarais dar sovietmečiu domėjosi kraštotyrininkas a.a. Antanas Stapulionis. Pateiksiu jo duomenis ir papildysiu savais.