MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

        Kiekvienas žmogus, gyvendamas visuomenėje, privalo laikytis tam tikrų bendravimo normų, kurios yra privalomos, tai — įstatymai.

              Žmogaus gyvenime egzistuoja ir taisyklės, kurios gali būti nerašytos ir užrašytos. Jų laikymasis kiekvienam padeda sėkmingai bendrauti kolektyve, siekti užsibrėžtų tikslų ir sugyventi su savimi bei aplinkui esančiais, jaustis saugiai.

              Neužmiršk, kad:

 • Mokinys — tai žmogus, besimokantis mokykloje, siekiantis įgyti žinių ir kitų gebėjimų, reikalingų ateičiai.
 • Mokytojas — tai žmogus, padedantis Tau ugdytis, norintis suteikti Tau žinių ir kitokios patirties, reikalingos Tavo tolimesniame gyvenime.
 • Mokyklos darbuotojas — tai žmogus, kurio dėka mokykloje Tu esi saugus, sotus ir mokaisi švarioje aplinkoje.

Taigi, jei Tu — Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos mokinys,

ŠIOS TAISYKLĖS TAU PRIVALOMOS!

 • 1.PAMOKOS:
  • 1.1.Į pamokas ateik laiku, nevėluok.
  • 1.2.Prieš pamokas pasikabink striukę rūbinėje.
  • 1.3.Nebėk iš pamokų.
  • 1.4.Nepraleisk pamokų be priežasties.
  • 1.5.Atsinešk į mokyklą vadovėlius, sąsiuvinius ir kitas priemones, reikalingas tos dienos pamokoms.
  • 1.6.Kiekvieną dieną turėk pažymių knygelę ir, mokytojui paprašius, ją pateik.
  • 1.7.Nesinešk į mokyklą daiktų, nereikalingų mokomiesiems užsiėmimams.
  • 1.8.Pamokų metu išjunk mobilųjį telefoną. Telefoną naudok tik pagal paskirtį ir tik pertraukų metu.
  • 1.9.Visada būk pasiruošęs pamokai, atlikęs namų darbus. Jei pamokai nepasiruošei dėl svarbios priežasties, prieš pamoką apie tai pranešk mokytojui.
  • 1.10.Pamokų metu būk drausmingas, kultūringas, žingeidus, netrukdyk draugams ir mokytojui.
 • 2.PERTRAUKOS:
  • 2.1.Per pertraukas išeik iš kabineto, leisk mokytojui jį išvėdinti.
  • 2.2.Pertraukų metu nebėgiok, nesistumdyk, nerėkauk, saugok savo ir kitų sveikatą.
  • 2.3.Nevartok necenzūrinių žodžių ir gestų.
  • 2.4.Laisvų pamokų metu nevaikščiok koridoriais, netriukšmauk ir netrukdyk dirbantiems.
 • 3.TARPUSAVIO SANTYKIAI:
  • 3.1.Būk draugiškas su visais mokyklos mokiniais.
  • 3.2.Iškilusias problemas spręsk taikiai.
  • 3.3.Nežemink mokyklos mokinių ir nesityčiok iš jų dėl aprangos, šukuosenos ar kitų dalykų.
  • 3.4.Neskriausk ir nestumdyk klasės draugų bei kitų mokinių.
  • 3.5.Gerbk mokytojus, neatsikalbinėk.
  • 3.6.Vykdyk Tau paskirtus įpareigojimus ir prisiimtus įsipareigojimus.
  • 3.7.Būk mandagus su visais mokyklos darbuotojais, gerbk jų darbą.
 • 4.ELGESYS RENGINIUOSE:
  • 4.1.Būk drausmingas ir kultūringas renginių, vykstančių mokykloje ar kitur, metu.
  • 4.2.Nesėdėk renginyje su striuke. Palik striukę rūbinėje.
  • 4.3.Renginio metu nevaikščiok, neplepėk, nekelk triukšmo.
  • 4.4.Visada sulauk renginio pabaigos. Ypač nemandagu išeiti renginiui nepasibaigus.
  • 4.5.Renginio metu privalu išjungti mobilųjį telefoną.
 • 5.MOKYKLOS TURTAS IR APLINKA:
  • 5.1.Nerūkyk, nevartok alkoholio ir kitų kenksmingų medžiagų mokykloje ir jos teritorijoje.
  • 5.2.Nešiukšlink mokykloje, jos kieme, stadione ir visoje aplinkoje.
  • 5.3.Saugok ir nelaužyk mokyklos teritorijoje augančių ir auginamų želdinių bei lauko inventoriaus.
  • 5.4.Saugok mokyklos turtą. Nerašinėk ant sienų ir suolų.
  • 5.5.Būk atsakingas už savo darbo vietą. Palik ją tvarkingą.
  • 5.6.Tausok vadovėlius ir kitas mokyklos knygas. Į biblioteką jas grąžink tvarkingas.