Gulbinėnų mokykloje dirbo šie mokytojai:

 

1925-1929 m. Teofilė Vitkevičiūtė, Gulbinėnų p.m. vedėja. Tikyba - kun. Mykolas Vembrė.

1931-1938 m. Balys Čiuplinskas, mokyklos vedėjas.

1938-1939 m. Valė Narvydaitė, mokytoja. Tikyba - Gulbinėnų bažnyčios klebonas kun. Ignas Šiaučiūnas

1938-1943 m. Emilija Jurčiukonienė, mokytoja.

1942-1943 m. Valė Narvidaitė, p. m. vedėja.

1942-1943 m. Genė Čiplytė, mokytoja. Tikyba - kun. Mykolas Silickas, Gulbinėnų par. klebonas.