1918 metų vasario 16 d. paskelbus nepriklausomą Lietuvos valstybę ir 1919 metų gegužės 25 d. iš Krinčino išvijus raudonąją armiją, tais metais Krinčino miestelyje ėmė veikti pradžios mokykla. Netrukus buvo suformuotas valsčiaus mokyklų tinklas, kurio pagrindinis principas – mokykla nuo vaiko namų neturi būti toliau 3 km. Taip atsirado Gulbinėnų, Daukšių, Berklainių, Daukniūnų, Kraštų, Dagilynės, Ąžuolpamūšio (su skyriumi Raudonpamūšyje), Suntautų (su Trajoniškio skyriumi), Doniliškio pradžios mokyklos.