2017-2018 m. m. atostogos:

 

 Rudens 2017-10-30 – 2017-11-03
 Kalėdų  2017-12-27 – 2018-01-03
 Žiemos   2018-02-19 – 2018-02-23
 Velykų  2018-04-03 – 2018-04-06
 Vasaros 2018-06-01 (I-IV kl.) / 2018-06-16 (V-X kl) – 2017-08-31

 

                           I pusmetis: 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 23 d.

                           II pusmetis: 2018 m. sausio 24 d. – 2018 m. birželio 15 d.

 

Ugdymo proceso trukmė 170 dienų (I-IV kl.), 181 diena (V-X kl.)