2022-2023 mokslo metų atostogos:

 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

 

 I pusmetis

2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 27 d.

II pusmetis

2023 m. sausio 30 d. – 2023 m. birželio 7 d. (1–4 klasės mokiniams);

2023 m. sausio 30 d. – 2023 m. birželio 21 d. (5–8 kl. mokiniams).

Vasaros atostogų pradžia:

1–4 klasių mokiniams – 2023 m. birželio 8 d.

5–8 klasių mokiniams – 2023 m. birželio 22 d.

Ugdymo proceso trukmė – 175 mokslo dienos (1–4 kl.) / 185 mokslo dienos (5–8 kl.)