1554 m. – pirmasis mūsų krašto kaimų paminėjimas šaltiniuose (Paversmiai, dab. Krinčinas, Jogailaičiai, dab. Ličiūnai, Galminėnai, dab.  Gulbinėnai, Purėnai, dab. Daniliškiai ir kt.).


1611 m. birželio 20 d. parapijinės mokyklos įkūrimas.


1863 m.  sukilimas, kuriame dalyvavo mūsų proseneliai. „Už jūsų ir mūsų laisvę!”


1864–1904 m. slaptų daraktorinių  mokyklų metai (lietuviškos spaudos draudimas).


1866 - 1872 m. Antanas Vienažindys gyvena Krinčine.


1918 m. vasario 16 d. paskelbta Lietuvos Respublikos Nepriklausomybė.


1919 m. valstybinės pradžios mokyklos įkūrimas.


1924 m. privalomas pradinis mokslas.


 1932 m. pastatyta nauja medinė mokykla.


1936 m. pradinis 6 metų mokslas.


1944 m. subombarduotas naujos mokyklos pastatas.


1963 m. rugsėjo 1 d. atidarytas naujas mūrinis mokyklos pastatas.


1982 m. pastatytas naujas mokyklos priestatas su sporto sale ir valgykla.


1990 m. kovo 11 d. atkurta Nepriklausoma Lietuvos Respublika.


2010 m. vasarą mokykloje atliktas kapitalinis remontas.


 2013 m. vasarą prie mokyklos įrengta moderni krepšinio aikštelė.