Gulbinėnų pradžios mokykla įkurta 1920 m. Iki tol mokėsi kaip kas išmanė – bajorai samdė bakalaurą, mokėsi patys vieni iš kitų, samdė daraktorių, lankė rusišką Gulbinų  „liaudies” mokyklą, arba nesimokė iš viso. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikais (1918-1940) nuo 1920 m. veikė pradžios mokykla. Keturių skyrių.

Po karo 1945 m. mokyklai atiteko keli Lietuvos kariuomenės generolo Kazio Ladygos dvaro kambariai.

1961 m. mokykla aštuonmetė – reikėjo baigti pradžios mokyklą ir dar 4 (a la progimnazija) klases.

Paskui prie dvaro pastatė tipinę mokyklą. Iš dvaro mokykla galop išsikraustė tik 1992 m.

Taigi, buvo pradinė, septynmetė, aštuonmetė, devynmetė, dešimtmetė. Veikė ir darželis.

Paskui mokykla ėmė „trauktis”, kol virto pradine.

Uždaryta 2003 m.

Dabar čia – vaiko dienos centras, kaimo biblioteka.