Mokyklos tarybą sudaro šie žmonės:

 

Ina Pelekevičienė – tarybos pirmininkė, mokytoja

 

Bronius Krizonis – tarybos narys, tėvų atstovas

 

Danguolė Steponaitienė – tarybos narė, tėvų atstovė

 

Odeta Šatienė – tarybos narė, tėvų atstovė

 

Žygimantas Šedleckis – tarybos narys, moksleivių atstovas

 

Violeta Angelienė – tarybos narė, mokytoja, tarybos sekretorė

 

Gabija Pupelytė – tarybos narys, moksleivių atstovė

 

Aušra Plevokienė – tarybos narė, tėvų atstovė

 

Modestas Steponaitis – tarybos narys, moksleivių atstovas