Mokyklos tarybą sudaro šie žmonės:

 

Ina Pelekevičienė – tarybos pirmininkė, mokytoja

 

Bronius Krizonis – tarybos narys, tėvų atstovas

 

Danguolė Steponaitienė – tarybos narė, tėvų atstovė

 

Ramunė Maziliauskienė – tarybos narė, mokytoja

 

Violeta Angelienė – tarybos narė, mokytoja, tarybos sekretorė

 

Laurynas Šatas – tarybos narys, moksleivių atstovas

 

Aušra Plevokienė – tarybos narė, tėvų atstovė

 

Mindaugas Steponaitis – tarybos narys, moksleivių atstovas

 

Marius Kaltauskas – tarybos narys, moksleivių atstovas