Mūsų mokyklos vaikai – kūrybingos asmenybės. Ypač kai juos įkvepia ir padeda realizuoti kūrybinius polinkius lietuvių kalbos mokytoja Miglė, dailės mokytoja Zita, informacinių technologijų mokytoja Neringa ir pavaduotoja ugdymui Rasa. Pasigėrėkite kūrėjų fantazija, išreikšta žodžiais ir linijomis bei spalvomis.